castellano português


"Estigueu sempre amb el Senyor i que ell estigui sempre amb tu"
LA NOSTRA VIDA


Seguim Jesucrist:

«El Fill de Déu se’ns ha fet camí»

(Testament de santa Clara)

i ens invita a respondre amb la nostra vida, la nostra fe i el nostre amor a recórrer, alegres i joioses, el camí de les benaurances en

FRATERNITAT:

«I estimant-vos mútuament en la caritat de Crist, manifesteu exteriorment amb les vostres obres, l’amor que sojorna en el vostre interior» (Testament de santa Clara).

Les Germanes Pobres de santa Clara desitgem ésser una crida a la Fraternitat Universal. Caminant unides, formem una comunitat de vida que acull, dia rere dia, la bondat de Déu Pare en l’amor de Jesucrist i en la gràcia de l’Esperit Sant.

PREGÀRIA

Enmig dels vaivens de la societat i dels grans qüestionaments als que aquesta ens sotmet des de la secularitat, avui ens sentim cridades a viure serena i decididament aquesta experiència del Déu, Pare de Jesús i Pare nostre i això amb una fe senzilla però profunda i en una vida d'oració que consisteix en "tenir el cor i la ment fixes sempre en Déu"

La nostra vocació cristiana ens col·loca davant d’una de les realitats que configuren la vocació del mateix Jesús, que pregava al seu Pare Déu des de la solitud i el silenci, des de la tribulació personal i les necessitats dels homes i la creació.

FORMACIÓ

El compromís formatiu té com a finalitat ajudar a discernir la inspiració divina mitjançant la qual el Senyor ens dóna noves germanes i ens ajuda a créixer en el seguiment de l’evangeli.
TREBALL

"...després de l'hora de Tèrcia,
les germanes treballin en un treball
d'utilitat comuna"(Santa Clara)

Per a nosaltres, filles de Clara d'Assís, el treball és un Do de Senyor que enlaira l’esperit i ens fa compartir la condició de treballadores com qualsevol persona.


UN CLIK A VINCLES. PODRÀS LLEGIR EL TEXT COMPLERT...
Fraternitat de Santa Clara | Apart 85 | 17430 - Santa Coloma de Farners (Girona)
Tel.: 972 474 276 | Fax: 972 473 524 - www.clarisas.cat - info@clarisas.cat