castellano português


"Estigueu sempre amb el Senyor i que ell estigui sempre amb tu"

EXPOSICIÓ D'ICONES - 01/05/2010

< 1 de 3 >

FIRA DE LA FLOR DE SANTA COLOMA DE FARNERS- GIRONA- (1 i 2 DE MAIG DEL 2010)

Dins de les diferents activitats d'aquesta fira es podrà visitar una petita exposició de icones pintades per la germanes d'aquesta Fraternitat de santa Clara.


ICONES: CAMÍ DE LLUM...la PARAULA inspira i evangelitza, la IMATGE visibiliza la paraula bíblica i duu als ulls el que la paraula transmet a cau d'orella...

UNA ESPIRITUALITAT PER AVUI
Els camins de l'espiritualitat de la icona passen avui per dues expressions renovades d'experiència espiritual. La primera és l'oració amb les icones. No hi ha dubte que dintre de la pedagogia positiva de l'oració, que vol entrar en contacte amb Déu a través de la meditació amb les icones, s'afavoreix el silenci, la mirada recollida i contemplativa, orientada cap a la contemplació visible del misteri.
La segona expressió renovada d'espiritualitat és la recerca del rostre del germà/na en el qual es realitza el misteri de la imatge de Déu en l'home i la realització de la perfecta imatge i semblança de la santedat.
Qui contempla les icones no pot menys d’advertir, cada vegada amb més intensitat, la presència de Crist viu en els rostres dels germans/es, icones vives de Crist, amb una exigència de servei i de caritat. Tota recerca de la bellesa i tota trobada amb el misteri que no dugui a reinstaurar la bellesa original de Déu en el món és pura estètica que no duu el segell de la filocalía de Déu, com es manifesta en el projecte creador i recreador de l'economia de la salvació. Per això la trobada amb la bellesa sacramental de les icones, en l'espiritualitat d'avui, és una crida a la instauració de la bellesa total en la vida dels cristians.

SIMBOLOGIA DELS COLORS

Per la elaboració de les icones s'usen colors naturals vius i, a través del llenguatge dels colors, s’expressa una bellesa i unes característiques especials del llenguatge iconogràfic. La llum juga un paper important. La superfície superior de la icona està sempre més il·luminada per a mostrar que la llum ve sempre de dalt. I el fons daurat de la icona, anomenat llum, expressa que la icona està en la llum del misteri de Déu. La progressiva claredat que se li dóna a la icona, amb ocre groc, també s’anomena llum. Pintar una icona és il·luminar un rostre o un misteri.
Significat dels colors:
El color blanc pot representar dos pols oposats: la plenitud de la divinitat i la situació de la mort. Blanca és la figura de Crist en la Transfiguració i en la Resurrecció. En la icona de la dormició, blanc és el vestit de Maria, acollida com una criatura petita en els braços de Crist. El color blau expressa la realitat celestial. El trobem en el mantell de Crist i en algunes icones de la Verge i, amb un to suau i subtil, en els tres àngels de la Trinitat de Roublëv. El color vermell és símbol de la vida. El color verd és signe de vida i de vitalitat; indica la terra o la humanitat. El color negre està present en les icones per a designar el lloc de les tenebres on falta la llum.

Contemplació del Crist de Sant Damià.

En aquesta Icona descobrim tot seguit la figura central del Crist. És el personatge dimensionalment més important. Destaca sobre el fons:. Crist i només Ell, curull de llum. Tot el seu cos és lluminós. Darrere el seus braços i els seus peus, la color negra simbolitza la tomba buida: la foscor és signe de les tenebres.
La llum que inunda el cos de Crist, brolla de l’interior de la seva persona. Vénen a la nostra ment les paraules de Jesús: «Jo sóc la llum del món. El qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida» (Jo 8,12). Quant de raó tenia sant Francesc quan pregava: «Déu sobirà i gloriós, il·lumineu les tenebres del meu cor». Ens trobem davant un Crist inspirat en l’evangeli sant Joan. És el Crist LLUM i, també, el Crist Gloriós. És un Crist sense tensions ni dolors.
És, igualment, un Crist que acull al món. Té estesos els seus braços, com si volgués abraçar tot l’univers.
Les seves mans resten obertes, per aixoplugar-nos en elles. Estan obertes vers enlaire, tot invitant-nos a mirar més enllà de nosaltres, cap al cel. ¿No estan obertes, també, per ajudar-nos, per sostenir els nostres passos per alçar-nos de les nostres fallides?

La Icona de la Trinitat de Rublev

Al llarg dels segles, els teòlegs han intentat comprendre el misteri de la Trinitat: els sants l’han viscut, els místics l’han tastat, però va ser Andrei Rublebv el qui va tenir el goig de mostrar-lo a fi d’introduir en aquest misteri el poble cristià. La seva icona de la Trinitat, obra mestra de l’art pictòric, és igualment un compendi de teologia trinitària que s’ofereix a la mirada de la fe. Data de l’any 1411 aproximadament i es troba, en l’actualitat, en la galeria Tetriakov de Moscou.
La icona representa, en una primera visió, la visita dels tres àngels a Abraham tocant a l’alzina de Mambré (Gènesis 18, 1-15). A través d’aquesta escena de l’Antic Testament s’obre tot un camp de simbologia teològica que ens condueix fins Déu Pare, Fill i Esperit Sant.

Icones de Maria

Amb excepció del Salvador, no hi ha en la iconografia cristiana altra representació tant freqüent com el de la santa Verge. En totes les èpoques, els pintors han cercat donar al rostre de la santa Verge tota la bellesa, la tendresa, la dignitat i la grandesa que li pertoca com mare de Jesucrist.
Les icones de la Mare de Déu son representades de cinc maneres diferents:
La santa Verge orant o del signe. Aquesta icona ja es trobava en les catacumbes. La Mare de Déu està representa de front, amb les mans alçades a l’altura del cap, esteses vers els dos costats i amb els colzes plegats. Des dels temps antics, aquest gest indica una actitud de pregària.
La santa Verge que indica el camí. És una de les primeres representacions de la santa Verge i, en ella, se’ns indica el camí de la salvació eterna, Jesucrist.
La santa Verge de la tendresa. Significa la relació de la Mare amb el Fill; ens mostra tota la plenitud de l’amor entre Déu i la criatura. La santa Verge de tota gràcia. La santa Verge intercessora.


Fraternitat de Santa Clara | Apart 85 | 17430 - Santa Coloma de Farners (Girona)
Tel.: 972 474 276 | Fax: 972 473 524 - www.clarisas.cat - info@clarisas.cat