castellano português

"Estigueu sempre amb el Senyor i que ell estigui sempre amb tu"
ESCRITS


La producció literària que tenim de santa Clara és molt reduïda, no pas perquè ella hagués escrit poc sinó perquè, o bé no hi hagué interès per a conservar el que va escriure, o perquè se n'ha perdut part.

Els manuscrits que els estudiosos han identificat com a autèntics de la santa es limiten a la Regla, el Testament, la Benedicció i cinc Cartes, quatre a Agnès de Praga i una a Ermentrudis de Brujes.

Es tracta d'escrits circumstancials i independents uns dels altres. L'estil és pulcre, sobri, però no literari; són freqüents les comparances i al·legories, és constant el record dels Evangelis, sobretot per presentar la figura de Jesucrist pobre.

En tots els documents s'hi palesa una influencia, podríem dir-ne interioritzada i assimilada, de la Bíblia, i de textos de les principals festivitats de l'any litúrgic. Per la santa, la Paraula de Déu és el veritable aliment; té fam d'aquesta paraula divina; la fa seva de tal manera que les paraules emprades per traduir la seva experiència espiritual estan preses de les Sagrades Escriptures. Per altra part, la litúrgia marca el capteniment espiritual de Clara i es trasllueix també en tot el que escriu. Clara memoritza els textos litúrgics- tantes vegades repetits- que modelen el seu esperit.

Estima els símbols com a expressions externes dels continguts de la fe. Com Francesc, també Clara fou entusiasta i admiradora de la litúrgia del Nadal i del Misteri Pasqual, amb tota la seva simbologia i formes al·legòriques que la fan més rica i expressiva.

Unes altres fonts inspiradores del seus escrits foren les dues Regles i el Testament de sant Francesc, la Regla de sant Benet i les dels papes Gregori IX i Innocenci IV, si bé sempre resta en els seus escrits l’empremta femenina que la distingeix d'altres fets per a homes.


LA PARAULA DE SANTA CLARA D'ASSÍS

En aquest espai web, ens fa molta il·lusió presentar-vos els escrits de la nostra mare i fundadora Clara d'Assís, la humil "planteta de Francesc", com a ella l'agradava d'anomenar-se. Hom ha dit que Clara ha estat la millor intèrpret dels ideals de Francesc. És la "germana Lluna" que rep tota la llum i l'escalf del "germà Sol".

Aquesta traducció ha estat preparada per la germana Mercè Ruiz, osc, germana d’aquesta Fraternitat de clarisses.


LA PARAULA DE SANT FRANCESC D'ASSÍS

Els analistes de la història de l'Església reconeixen que sant Francesc d'Assís (1182-1226) és una figura de projecció universal. Pocs personatges de l'Edat Mitjana gaudeixen com Francesc d'una informació escrita contemporània tan cabdal i abundant. I quelcom de semblant podem afirmar de santa Clara d'Assís, la fidel seguidora dels ideals evangèlics del Pobrissó.

Fins ara no disposàvem d'aquest textos informatitzats en català. Pot a poc els anirem col·locant en aquesta secció de la web. Els textos som els que trobem en "Les fonts Franciscanes" traduïdes al català pel Pare Francesc Gamissans, ofm.Fraternitat de Santa Clara | Apart 85 | 17430 - Santa Coloma de Farners (Girona)
Tel.: 972 474 276 | Fax: 972 473 524 - www.clarisas.cat - info@clarisas.cat