castellano português


"Estigueu sempre amb el Senyor i que ell estigui sempre amb tu"
Gna Rita

Camí de Benaurança

Pau i Bé.
Desitjo compartir amb vosaltres aquesta etapa, de la meva vida, en la ruta de la benaurança. Vull expressar-vos el que ha significat i significa per a mi la professió religiosa en l'Orde de Germanes Pobres de Santa Clara. Suposa un compromís, un sí confiat, en Aquell que em va cridar a seguir els seus passos. Deixar-me estimar per Jesús i estimar-lo amb tot el meu ésser. El dia de la meva professió temporal va ser per a mi la resposta i el compromís personal a aquella crida que vaig sentir fa uns anys.

Quan la germana Clara, em va preguntar: Rita, que demanes?. Jo vaig respondre: "amb la gràcia de Déu i l'amor i la confiança de les meves germanes desitjo lliurar la meva vida al Crist Pobre i Crucificat, en la família de Santa Clara d'Assís, acabats aquests tres anys viscuts en llibertat en aquesta fraternitat".

[...Tingues sempre davant els teus ulls el punt de partença] amb aquesta exhortació de la nostra Mare Santa Clara faré un repàs d'aquests anys viscuts en Fraternitat, han estat anys d'una vivència molt profunda humana i espiritual. He après a conèixer-me millor, a través de l'oració, de l'estudi... he après una nova forma de relació fraterna i una manera diferent de forma de veure i estimar la realitat de cada germana - germà.

Espiritualment conèixer i estimar més a Jesús a través de llargues estones dedicats a l'oració personal, la vivència comunitària de l'Eucaristia i la Litúrgia de les Hores; l'estudi de la Bíblia, m'han enriquit com persona i com germana de Santa Clara.

Us asseguro que va ser una experiència viscuda amb molta intensitat. Com deia Thomas Merton quan va entrar al monestir: “Ell és l'únic significat de la nostra vida. En el convent, gens té sentit si oblidem aquesta gran veritat central”.

També vull expressar el un profund agraïment a la meva Fraternitat que m'ajuda, acompanya i ensenya a seguir amb fidelitat el carisma de Clara i Francesc d’Assís.

La cerimònia de la professió, va ser molt senzilla, familiar i emotiva. A cada pregunta jo responia amb fermesa i convenciment: “Sí, vull amb la gràcia de l'Esperit, l'ajuda de les meves germanes i l'amistat i la precària de tots els quals sou testimonis del meu compromís de vida”. Quan pronunciava aquestes paraules pensava en tantes persones que s’han lliurat al Crist a llarg de la història, i sobretot en les meves germanes clarisses, totes elles son testimonis fidels de la vivència evangèlica de la gran família de les Germanes Pobres de Santa Clara. Per a mi és un honor i una immensa alegria pertànyer a aquesta Família tan universal.

Abans de llegir la formula de la professió, el Provincial Fra Francesc Vilà, ofm - que presidia la Eucarística - va proclamar l'oració de Sant Francesc,........ Després amb emoció i convicció vaig dir les paraules de la formula de la professió, que és el sagrament visible del meu compromís de fidelitat a l'Evangeli del nostre Senyor Jesús.

I ara: “no et detinguis, sinó més aviat avança confiada i joiosament per la ruta de les benaurances, amb pas veloç i caminar delerat, sense que ensopeguin els teus peus i ni tan sols se't pegui la pols del camí”. Seguint el consell de Clara la nostra Mare, el meu projecte de vida es resumeix en aquestes paraules: “Carpe Diem”: saber aprofitar el dia present, Al•leluia; ple d'alegria, donar gràcies contínuament pel do de la vida, la vocació i per tot; “Eureka”: dedicar el temps a buscar solucions amb esperança, incansablement, fins que es trobin en l'oració.

Amb aquesta confiança m'acomiado de vosaltres, sempre confiant en les vostres oracions.

Gna Rita, osc

tornar a testimonis

Fraternitat de Santa Clara | Apart 85 | 17430 - Santa Coloma de Farners (Girona)
Tel.: 972 474 276 | Fax: 972 473 524 - www.clarisas.cat - info@clarisas.cat